Join_Latvian_Ergonomics_Society_Members_LV

Biedrība apvieno darba aizsardzības speciālistus, uzņēmumu vadītājus, arodslimību un aroda veselības ārstus, zinātniekus, augstskolu pasniedzējus, studentus, un citu profesiju pārstāvjus. Šobrīd Latvijas Ergonomikas biedrībā ir jau 70 biedri, t.sk. 64 individuālas personas un 7 juridiskas personas.

Lai kļūtu par LATVIJAS ERGONOMIKAS BIEDRĪBAS biedru, sekojiet norādījumiem zemāk:

LEB biedri juridiskās personas:

My New Stories