Books_in_ergonomics_LV

Ergonomikas biedrības biedru sagatavotās un izdotās grāmatas (monogrāfijas):

AR DARBU SAISTĪTO MUSKUĻU SKELETA UN SAISTAUDU SISTĒMAS VESELĪBAS TRAUCĒJUMI. ERGONOMISIE RISINĀJUMI
Autori: Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (18 lpp.)

2016_MSS_Ergonomika - Copy

LATVIJAS UNIVERSITĀTES PROFESORS, ĶĪMIJAS HABILITĒTAIS DOKTORS VALDIS KAĻĶIS. BIOBIBLIOGRĀFIJA.
Autori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Ināra Roja
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (154 lpp.)

Valdis_Kalkis_Biobibliografija

STRESS UN VARDARBĪBA DARBĀ. KO DARĪT?
Autori: Ženija Roja, Ināra Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Ergonomikas biedrība, 2016, (94lpp.)

2016_Stress_vard

ARODVESELĪBA UN RISKI DARBĀ
Autori: Valdis Kaļķis, Ženija Roja, Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Medicīnas apgāds, 2015, (534 lpp.)

P

BIZNESA ERGONOMIKAS VADĪBA
Autors: Henrijs Kaļķis
Izdota: Rīga: Gūtenbergs Druka, 2014, (155 lpp.)

gramatas_vaks_gala_majas_lapa

CONTEMPORARY ERGONOMICS AND BUSINESS 2011
Zinātniskie redaktori: Ženija Roja, Henrijs Kaļķis, Valdis Kaļķis
Izdota: Rīga: University of Latvia Press, 2011, (120 p.)

LEB-proceedings-vaks

ERGONOMIKAS PAMATI
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga, 2008, (190 lpp.)

erg_2008

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANAS METODES
Autors: Valdis Kaļķis
Izdota: Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2008, (245 lpp.)

riski_2008

NIEBEL`S METHODS, STANDARDS AND WORK DESIGN (13TH ED)
Autors: Andris Freivalds
Izdota: New York: McGraw-Hill, 2013. (752 p.)

Freivalds_Niebels_2013

BIOMECHANICS OF THE UPPER LIMBS, MECHANICS, MODELING AND MUSCULOSKELETAL INJURIES (2ND ED)
Autors: Andris Freivalds
Izdota: USA: CRC Press, 2011, (564 p.)

Freivalds_biomeh_2011

DARBA RISKA FAKTORI UN STRĀDĀJOŠO VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
Autori: Ž. Roja, V. Kaļķis un citi
Izdota: Rīgā, Elpa-2, 2001., 500 lpp.

Darba_vides_fakt_2001

ARODA VESELĪBA, DROŠĪBA UN CIVILĀ AIZSARDZĪBA
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga: SIA “Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2008, (276 lpp.)

ARODA VESELĪBA UN DROŠĪBA (2. izdevums)
Autore: Ženija Roja
Izdota: Rīga: SIA “Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija”, 2007, (291 lpp.)

DARBA MEDICĪNA
Autore: M. Eglīte
Izdota:Rīgā, 2011., 856.lpp.

Darba medicīna

KOGNITĪVĀ HIPNODRĀMA ĀRSTNIECISKAJĀ HIPNOTERAPIJĀ
Autore: Ināra Roja
Izdota: Rīga, 2007.

Inara_Roja_Hipno_2007

RISKI DARBA VIDĒ
Autori: V. Kaļķis, Ž. Roja, H. Kaļķis
Izdota: Rīga, 2007.

riski_2007

KOMUNIKĀCIJA AR DATORU. KOMFORTS VAI DISKOMFORTS? TEV PALĪDZĒS ERGONOMIKA.
Autori: Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis, H. Kaļķis, I.Laganovska-Dīriņa
Izdota: Rīga, 2007

kom_DAT_2007

SĀP MUGURA? TEV PALĪDZĒS ERGONOMIKA.
Autori: Ž. Roja, I. Roja, V. Kaļķis
Izdota: Rīgā, 2007.

sap_mug_2007

DARBA VIDES RISKU NOVĒRTĒŠANA. ROKASGRĀMATA.
Autori: V. Kaļķis, I. Kristiņš, Ž. Roja
Izdota: Rīgā, LU, 2003., 100 lpp.

STRESS UN VARDARBĪBA DARBĀ
Autori: I. Roja, Ž. Roja, H. Kaļķis
Izdota: Rīgā, 2006., 49 lpp.

Stress

AUTOGĒNAIS TRENIŅŠ
Autori: I. Roja, M. Bertholds, J. Zaļkalns, Ž. Roja
Izdota: Rīgā, 2006., 34 lpp.

Atogen_trenins

DARBA VIDES RISKI.
Autori: Ž. Roja, V. Kaļķis
Izdota: Rīga, LU, 2004., 74 lpp

My New Stories